Projecten naar waarde

In totaal van het bestaan van de Stichting PIT zijn er 121 subsidieaanvragen toegekend. De totale waarde van de toegekende aanvragen bedroeg ruim 6,2 miljoen euro. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van het aantal toegekende projecten per aanvrager en de totale waarde daarvan.

AanvragerAantal toegekende projectenTotale waarde van de toegekende aanvragen%
Totaal1216.200,000,=100
Stichting ISSO
Structurele- en projectondersteuning
39€ 2.355.000,=38
TU-Eindhoven
Brainport, Promotieonderzoe-ken, UCB, WOI etc.
incl. de aanvragen van de studentenver. Mollier
33€ 1.595.000,=26
Overkoepeling installatiesector via UNETO-VNI
Programmamanagement en samenwerking (waaronder ca. € 300.000,= aan TVVL)
27€ 1.060.000,=17
UNETO-VNI – via SMI3€ 390.000,=6
Overige aanvragen13
TU-Delft
Diverse aanvragen
5€ 215.000,=
TNO1€ 145.000,=
Fontys Hogescholen 1€ 50.000,=
Stichting KBI1€ 75.000,=
NOVB2€ 165.000,=
Diverse, eveneens gehonoreerde, aanvragen7€ 70.000,=
KWR2€ 80.000,=