Overzicht daadwerkelijke bestedingen

In de eerste 9 jaren van haar bestaan heeft de Stichting PIT 96 subsidieaanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 37 afgewezen of, door het verloop van de daarvoor gestelde termijn, vervallen. De 59 toegekende subsidieaanvragen vertegenwoordigen een waarde van € 3.637.000,=. Een specificatie van het totaal aantal toegekende projecten per aanvrager en de waarde daarvan is opgenomen onder de rubriek “Projecten” van deze website.