Beleidsplan

De uitgangspunten voor het beleid van de Stichting PIT zijn vastgelegd in zowel haar Statuten als het Reglement voor het toekennen van subsidies.

De Stichting PIT heeft ten doel het bevorderen van de technische, economische en wetenschappelijke ontwikkelingen van de installatiebranche. Het bevorderen van het kennisniveau en de aantrekkingskracht van de branche staan hoog in het vaandel, daarbij zijn promotie en innovatie kenmerkende trefwoorden.

De Stichting PIT ontwikkelt zelf geen beleid doch is uitsluitend financieel faciliterend voor toonaangevende organisaties in de installatiebranche. Deze organisaties ontwikkelen wél beleid doch hebben voor het realiseren van hun initiatieven, naast een substantiële eigen bijdrage, ook externe hulp nodig. Daartoe kunnen zij bij de Stichting PIT aankloppen.