Organisatie

Over Stichting PIT

Stichting PIT komt voort uit de voormalige Stichting Centraal Bureau voor de Verwarmingsindustrie (CBVI) en is opgericht in 2006. Stichting PIT heeft op zich genomen de financiële tegoeden van het voormalige CBVI terug te laten vloeien naar de installatiebranche. Daarnaast zijn er enkele andere organisaties die, na opheffing, hun resterend vermogen op vergelijkbare wijze willen aanwenden en dit ook bij de Stichting PIT hebben ondergebracht. Een van deze organisaties is de Vereniging VABI.

Een door VABI opgerichte commissie zal het bestuur van de stichting PIT adviseren over subsidieaanvragen op het gebied van automatisering in de installatiebranche.

Het bestuur van Stichting PIT is als volgt samengesteld:

  • P.A. Goverde – voorzitter
  • A.C. Fonteine – vice-voorzitter
  • C. Franchimon – lid
  • W.A.M. Kuypers – lid

Het bestuur van de Stichting PIT wordt bijgestaan door een thesaurier die, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, is belast met het beheer van de gelden van de Stichting. Door het bestuur is de heer J.M. Swiers in deze functie benoemd. Hij wordt bijgestaan door de heer H.H.W. Abma.

Het secretariaat van de Stichting PIT, waaronder de agendering en verslaglegging van vergaderingen, wordt verzorgd door de heer A.J. van den Berg, die daarin wordt bijgestaan door mevrouw E.A. van Til

Subsidieverzoeken dienen te worden voorgelegd aan het bestuur.

Stichting PIT staat ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 41151228 en is door de Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het RSIN–nummer: 002304338