Beëindiging activiteiten van de Stichting Promotie Installatietechniek (PIT)

10 oktober 2018

De afgelopen jaren hebben de financiële middelen van de Stichting een bestemming gevonden. Daarom zal de PIT per 1 januari 2019 haar activiteiten staken.

Sinds 2006 heeft de stichting PIT zich ingezet voor de promotie van – en innovatie binnen de installatiebranche. Zo zijn subsidiebijdragen verstrekt voor onder andere projecten op het gebied van digitalisering en duurzaamheid en voor promoties en kennisontwikkeling. Een breed scala aan onderwerpen, die de installatiebranche op een hoger niveau hebben gebracht.

Het bestuur van de stichting PIT zal dit jaar nog een keer bijeen komen. Mocht u voor een bijdrage nog een beroep op ons willen doen, dan kunt u voor uiterlijk 16 november 2018, onder de bekende voorwaarden, een subsidieaanvraag op het secretariaat (postbus 179, 2700 AD Zoetermeer) indienen.

Tenslotte rest ons om u te danken voor uw betrokkenheid bij de installatiebranche. Daarnaast spreken wij de overtuiging uit dat de sector ook in de toekomst voor zowel de Nederlandse economie als voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde zal zijn.