Beëindiging activiteiten van de Stichting Promotie Installatietechniek (PIT)

De afgelopen jaren hebben de financiële middelen van de Stichting een bestemming gevonden. Daarom zal de PIT per 1 januari 2019 haar activiteiten staken.

Sinds 2006 heeft de stichting PIT zich ingezet voor de promotie van – en innovatie binnen de installatiebranche. Zo zijn subsidiebijdragen verstrekt voor onder andere projecten op het gebied van digitalisering en duurzaamheid en voor promoties en kennisontwikkeling. Een breed scala aan onderwerpen, die de installatiebranche op een hoger niveau hebben gebracht.

Het bestuur van de stichting PIT zal dit jaar nog een keer bijeen komen. Mocht u voor een bijdrage nog een beroep op ons willen doen, dan kunt u voor uiterlijk 16 november 2018, onder de bekende voorwaarden, een subsidieaanvraag op het secretariaat (postbus 179, 2700 AD Zoetermeer) indienen.

Tenslotte rest ons om u te danken voor uw betrokkenheid bij de installatiebranche. Daarnaast spreken wij de overtuiging uit dat de sector ook in de toekomst voor zowel de Nederlandse economie als voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde zal zijn.

Stichting Promotie Installatietechniek (PIT)

De Stichting PIT zet zich in voor promotie van en innovatie binnen de installatiebranche. Wij financieren projecten die in technisch, economisch of wetenschappelijk opzicht vernieuwend zijn. Dat doen we voor organisaties die zich zonder winstdoelstelling bezig houden met onderwijs en kennisontwikkeling in de branche. Denk bijvoorbeeld aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo draagt Stichting PIT bij aan het genereren van nieuwe kennis en innovatieve ontwikkelingen waarvan de gehele installatiebranche kan profiteren. Daarbij moet altijd sprake zijn van substantiële cofinanciering. Zo waarborgen we dat er binnen de branche draagvlak bestaat voor onderzoeken en projecten die door de Stichting PIT financieel worden ondersteund.

Download voor een gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen hier de statuten van Stichting PIT.

Lees verder >

Organisatie

Stichting PIT komt voort uit de voormalige Stichting Centraal Bureau voor de Verwarmingsindustrie (CBVI) en is opgericht in 2006.

Lees verder >

Subsidies & Donaties

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze zijn vastgelegd in een reglement.

Lees verder >

Projecten

Sinds haar oprichting heeft de Stichting PIT al vele malen financiële bijdragen gedoneerd voor innovatieve ontwikkelingen in de installatiebranche.

Lees verder >

Subsidie aanvragen?

Meer informatie