Stichting Promotie Installatietechniek (PIT)

De Stichting PIT zet zich in voor promotie van en innovatie binnen de installatiebranche. Wij financieren projecten die in technisch, economisch of wetenschappelijk opzicht vernieuwend zijn. Dat doen we voor organisaties die zich zonder winstdoelstelling bezig houden met onderwijs en kennisontwikkeling in de branche. Denk bijvoorbeeld aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo draagt Stichting PIT bij aan het genereren van nieuwe kennis en innovatieve ontwikkelingen waarvan de gehele installatiebranche kan profiteren. Daarbij moet altijd sprake zijn van substantiële cofinanciering. Zo waarborgen we dat er binnen de branche draagvlak bestaat voor onderzoeken en projecten die door de Stichting PIT financieel worden ondersteund.

Download voor een gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen hier de statuten van Stichting PIT.

Lees verder >

Organisatie

Stichting PIT komt voort uit de voormalige Stichting Centraal Bureau voor de Verwarmingsindustrie (CBVI) en is opgericht in 2006.

Lees verder >

Subsidies & Donaties

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze zijn vastgelegd in een reglement.

Lees verder >

Projecten

Sinds haar oprichting heeft de Stichting PIT al vele malen financiële bijdragen gedoneerd voor innovatieve ontwikkelingen in de installatiebranche.

Lees verder >

Subsidie aanvragen?

Meer informatie